Fiktionen

Læs hele vores historie.

Tågeriget Frilund

Vores eventyr om Frilund, starter slet ikke i Frilund.

Oprindelige startede vores spil i Roviaren.

Efter noget magisk uro i Tågen dukkede flere landområder op af Tågens glemsel.

Et af disse var et bakkerigt højland. Jorden var rig på metaller og mineraler, der var vildt voksende skove og frodige arealer velegnet til agerbrug.

Rovarien bugnede af naturrigdomme og det var ridderne fra Moravia som fandt det først.

Kong Valdemar af Moravia var hurtig til at gøre krav på det nye naturrige territorium. En ekspedition blev sendt i forvejen for at bygge hytter og en fæstning, så det nye rige kunne forsvares imod omstrejfende, orker og trolde. Den lille by blev døbt Grønnelund og fortet for Dal-fortet. Men de oprindelige beboere var ikke glade. Granitanere, stærke bjergmænd, og meget sky vildelvere gjorde livet surt for kolonien og der opstod blodige konflikter.

Under bjerget var en stor labyrint af forladte dværgeminer fyldt med hemmeligheder og landet tiltræk mange lykkejagere, røvere, lejesoldater og mystiske troldmænd. I Riget var også en bosættelse af Nordlændinge og disse ville ikke lade sig kue af kongens mænd og nægtede at anderkende Kong Valdemar som øverste myndighed. Krig var under opsejling.

Katastrofen i Rovarien.

Imidlertid nåede krigen aldrig at opstå, for i sommeren 1218 eA opstod et kæmpe jordskælv og hele landet styrtede sammen i ruiner. Store dele af befolkningen i Rovarien nåede dog at flygte. Nogle ved hjælp af magi. Andre via Nordlændingens Tågeskibe.

Alle overlevende samlede sig i et lille land Frilund. Her herskede Mester Skarvenius. Herren af Huset. Frilund var et næsten tomt land og Mester Skarvenius tilbød alle overlevende fra katastrofen i Rovarien at de måtte slå sig ned hvor de havde lyst til i hans rige.

Steder i Tågeriget Frilund.

Frilund er ikke et særlig stort Tågerige.  Nogle få hundrede meter på sit smalleste sted, og knapt en kilometer på langs.  I centrum af riget er et stort hvidt hus og en grøn frodig park. Det er her Mester Skarvenius bor.  En stor del af riget er et indhegnet skovområdet. Det er Den Forbudte Skov. Her er en gennemgang af Tågeriget.

Huset

I huset bor Mester Skarvenius. Mestertroldmand og herre over Frilund. Det er næsten altid aflåst da han meget sjældent er hjemme. Men engang imellem, når Mesteren for en kort stund er hjemme, så slår han døren op og byder på audiens i den fine herreskabs-sal.  (Huset er i virkeligheden Frieboeshvile, en gammel fin bygning fra 1700’tallet.  Det er kun indimellem vi får lov til at spille rollespil inde i selve huset)

Kælderen under huset

I kælderen under huset er der krostue. Den er dog kun i brug hvis vejret er virkelig dårlig. For både Mor Esmaralda og Brunhilda er glade for at lave mad over bål og udendørsservering.  Bagerst i kælderen er en række rum som bliver lejet ud til forskellige formål.

Bl.a. mødelokale, handelskammer og fangekælder.

Handelsbyen / Torvet

Handelsbyen eller torvet er den åbne plads foran Kroen Den Sultne Takhale. Her stiller alkymister, købmænd og håndværkere boder op og sælger deres håndværk.

Vognporten

En lille garage som tidligere har været en gammel vognport. Her holder forskellige grupperinger til. Senest ”Dragens Port” og ”Nordens Orden” har benyttet sig af dette sted.

Manabrønden

I en lavning oppe over grotten er en magisk brønd. Her hentes der ikke vand op ad, men magi. Manabrønden er det naturlige tilholdsted for Magiens Hånd.

Grotten

En gammel stengrotte siges engang at have været indgangen til en underjordisk tunnel. Nu er den tilholdsted for Orcus-klanen, som er en klan af blodtørstige orker og gobliner. Kun to veje føre ind og ud til grotten, så den er nærmest umulig at indtage og nem at bevogte.

Pavillonen

Midt i parken er en lille rød pavillon. Det er hjemsted for Androkolos-kirken. Her kan du altid søge helbredelse og healing. Kirken står for Fred & Frihed men er samtidig også Frilunds stærkeste militærmagt men en stor orden af Tempelriddere.

Livstræet

Det mest dominerende i hele parken er nok Livstræet. Elsket og bevogtet af Skovens Folk. Dette gigantiske træ er årtusinder gammelt, og indeholder alle døde elveres sjæle.

Der er kendt, at når en elver dør, så forsvinder deres sjæl hverken til De Dødes Plan, eller til Gråriget, men forenes med Livstræet og millioner af andre uddødelige elversjæle. Elvernes livstræ er magisk beskyttet og det allermest hellige for alle elverne i Frilund.

Den Forbudte Skov.

En stor del af Frilunds skov, ned imod søeen, er indhegnet og under magisk beskyttelse. Det er den Forbudte Skov.  Hvad præcis der er inde i denne tætte mystiske skov ved ingen (måske ingen andre end Skarvenius)  Men skoven er spærret af og det er strengt forbudt at gå derind.

Af forskellige off-game grunde må vi desværre ikke spille rollespil i denne skov.

Druidernes gamle område

Bag den store indhegning er også druidernes gamle område.  For hundrede år siden levede en stor orden af druider i Frilund.  De dyrkede naturen (bl.a. også i den forbudte skov) og lavede ritualer og eksperimenter og havde en stor langhal som de boede og arbejdede i. Hvad der blev af druiderne ved ingen. Men det er sikkert og vist at de var involveret i noget hemmeligt og meget farligt. Deres gamle område er spærret af og det er strengt forbudt at gå derind.

Af forskellige off-game grunde må vi heller ikke spillet i det gamle nedlagte gartneri, men planen er at det skal åbnes op til rollespil engang i fremtiden.

Højen – Tarini-kirken

På den anden side af huset, modsat parken, Livstræet og Grotten der ligger højen.

En stor bakke (bjerg) med en flad top.  På toppen er en gammel mystisk bygning som er aflåst og som ingen kender noget til. Det er dog tydeligt at bygningen er magisk.

Opad bygningen har Tarini-kirken bygget deres Tempel til Mørkets Dronning. Denne uhellige jord kan kun betrædes af Tarini-tro tilhængere og deres allierede.

Andre har svært ved bare at nærme sig dette uhellige område.

Ritualhøjen

Et stykke fra højen med Tarini-kirken ligge endnu en stor høj.

Denne høj har også en rund flad top og det er tydeligt at se at denne høj tidligere har været brugt til at afvikle magiske ritualer på.  Deraf tilnavnet: Ritual Højen.

Den store park

I den fjerneste ende af Frilund ligger en meget stor åben park. Nærmest som en slette. Her er der rig mulighed for at have marker med agerbrug og vindyrkning. Endnu har ingen dog taget denne jord i brug.

Handelsvejen

En stor bred vej som fører forbi de 2 høje (Højen og Ritualhøjen)  Dette er den primær vej ind og ud af Frilund. Handelsvejen fører igennem nogle store tunneler udhugget i klipper (tunnelen under jernbanen og mortorvejen) og ned til og langs med søen

Søen

  • Søen i Frilund er ikke som normale søer.  Kun meget lidt af den er synlig fra land.
  • Resten af søen er enten skjult bag den Forbudte Skov, eller hengemt i Tågen.
  • Tågens grænse går nemlig kun få meter ude i søens vand, så ingen ved rigtig hvor langt søen strækker sig.

Den Hemmelige Sti

I den sydlige del af Frilund ligger den hemmelig sti.  Præcis hvor den er og hvor lang den er, er… ja hemmeligt. Stien fører ud af Frilund imod syd. Meget få bruger dog denne ukendte sti.

Der går dog rygter om at der både er flere landområder (godt gemt bag Tågen og træer) samt et kanal-system og en sø langs med den hemmelige sti. Men kun få ved om det er sandt.

Eloria

Eventyrverden Eloria

Læs mere om Eloria og reglerne omkring rollespillet på eloria.dk

Rovarien er blot ét af mange steder i en stor magisk verden der hedder Eloria. Elorias riger er delt af en magisk tåge. Der findes mange forskellige tågeriger i Eloria. Alle er de lidt forskellige fra hinanden.

Nogle af de Tågeriger, som er beskrevet på eloria.dk er ganske fiktive, og bruges kun i folks baggrundshistorier og baggrundsmateriale til roller. Andre Tågeriger er steder hvor der også bliver spillet liverollespil.

Den magiske Tåge

Tågen er noget som alle i Eloria kender til. Den har eksisteret i tusinder af år. Selv de ældste elvere kan ikke huske tiden før Tågen.

Tågen er uigennemsigtig og meget svær at rejse igennem. Kun på særlige magiske stier kan man gå igennem tågen. Eller ved at have en guide som på magisk vis kan se igennem Tågen.

Eloria er en rollespils-verden, der blev udviklet i foråret ´97 til Søslottet I. Selv om den har været brugt til liverollespil siden 1997 er Eloria stadig ung og mangelfuld. Derfor er den åben for idéer og indlæg fra andre liverollespillere.

En fantasyverden med et tvist

Eloria er en klassisk fantasyverden, men med en del anderledes ting.

  • For det første er verdenen delt op i mange små riger af en altødelæggende Tåge.
  • Menneskene er den mest udbredte race i rigerne, og derfor den der spilles mest.
  • Orker, og trolde findes, men er ikke en særlig udbrede. De er sagnvæsener der lever i skoven og som frygtes af alle andre racer.
  • Fabeldyr er der mange af, og mange af disse har magiske evner, der enten er til gavn eller skade for menneskene. Ens for dem er dog, at alle fabeldyr frygtes og respekteres af menneskene.

Verdenen som spillet forgår i, består af mange små Riger, de såkaldte Tågeriger, der hver i sig selv er et spilområde. Ethvert område der er til at spille liverollespil i, vil i realiteten kunne bruges som spillested og vil kunne udgøre et Rige. På lang sigt er håbet at opbygge en vidt udbredt spilverden, der har mange individuelle særpræg.

Det mest brugte tågerige til dato er Mintaria – som geografisk ligger i Radiomarken ved Bagsværd sø. Mintaria blev brugt til GERF kampagnen, i perioden 2004 – august 2010. GERF kampagnen spiller d. 1. lørdag i hver måned.

Andre Tågeriger i Eloria

Du er altid velkommen til at bruge et af disse Tågeriger i din baggrundshistorie.

Alle er steder hvor spiller, eller har spillet rollespil, dvs. at der er mange andre spillere der igennem tiden har haft roller som har levet i et af disse landet.

Fanros

Et øde, vildt og lovløst land som bliver brugt til Fanros-rollespil i Roskilde. Her spilles der rollespil den 3. søndag i hver måned.

Spilsted: Hyrdehøjskoven i Roskilde.

Rovarien

Et vildt bjergrigt område nordpå. Oprindelig befolket af granitanere og meget vilde vildelvere, tidligere også af en klan af dværge, som dog forsvandt med tiden. Rovarien blev i 1216 eA koloniseret af Kong Valdemar af Moravia hvilket betød at der blev bygget et fort og en lille landsby i området. Koloniseringen tiltræk mange handelsrejsende og lykkejagere og hurtigt opstod der konflikter. Særligt en mellem Kongens mænd og en mindre koloni af Nordlændinge fik blodet til at flyde.

I sommeren 1218 eA opstod et kæmpe jordskælv (kendt som Katastrofen i Rovarien) og hele landet styrtede sammen i ruiner. Store dele af befolkningen nåede dog at flygte og/eller blive reddet ud af riget og blev tilbud at slå sig ned i Frilund.

Blev brugt til ”Det Nye Rige” de første 2 år af vores spil.

Spilsted: Adventure Park i Hillerød.

Hassellund

En stort skovområde langt sydpå. Oprindelig hjemsted for en gruppe magtfulde Skovtroldmænd, som vogtede en stor magisk Kilde. Siden blev riget overrendt af orker, røvere og banditter og forskelligere herskere igennem tiden forsøgte at tage magten. Heriblandt Baron Keltos Kronskjold
Hassellund blev brugt til kampagnen Forest Wizards fra 2009 til 2019.

Spilsted: Nordskoven i Haslev.

Moravia

Et større Tågerige med marker, skove og store byer. Hovedstaden hedder Einheim og
her bor Kong Valdemar, som hersker over flere Tågeriger. Moravia er blevet brugt til scenarie-serien ”Søslottet” serien som udspillede sig fra 1997 – 2004.

Spilsted: Radiomarken i Bagsværd.

Mintaria

Et vildt område som blev koloniseret i årene 1204 eA til 1210 eA af Kong Valdemar. Her er der både vildelvere, orker og masser af handelsmænd.

Blev brugt til GERF kampagnen fra 2004 til 2010.

Spilsted: Radiomarken i Bagsværd.

Hemdal

Hemdal-fortet er et dværgefort bygget i et bjergpas. I deres søgen efter guld gravede dværgene lidt for dybt og lukkede alskens rædsler og hemmeligheder ud. Fortet lå forladt hen i en årrække men blev så genopdaget af en flok handelsmænd som har bygget en handelsstation i ruinerne. Hemdal blev brugt til Rokada-kampagnen som var en kampagne for fritidsklubber som udspillede sig i 2005 og 2006.

Spilsted: Garderhøjfortet i Jægersborg.

Tårnrigerne

Tårnrigerne er opkaldt efter en gruppe af bystater som er opstået omkring ruinerne af nogle gamle store troldmændstårne. Flere konkurrerende kongeriger slås løbende imod hinanden. Bl.a. Kongeriget Algieria og Kongeriget Montanien ledet af den notorisk berygtet Røde Dronning. Tårnrigerne blev brugt til Tårnkrigssagaen som blev udspillet fra ca. 2004 til 2007.

Spilsted: Amager fælled, Parken ved Gemmas allé og Parken ved SFO Impulsen.

Monheim

Et land langt imod syd. Primært befolket af bønder og handlende. Blev brugt til Damsborg kampagnen.

Spilsted: Askeby på Møn

De fire planer

Eloria er bygget op af fire planer: Eloria (Tågerigerne), De dødes Plan, Gråriget, Envirôn og Gudernes Plan.

Det sker sjældent at de dødelige får mulighed for at rejse imellem nogle af planerne, men selv om folk i verdenen besøger de andre planer ved de alligevel lidt om dem.

1. Eloria – Tågerigerne

En gang for mange årtusinder siden var Eloria en hel sammenhængende verden. Befolket af en mangfoldighed af racer og dyr og andre vidunderlige individer. Så langsomt begyndte en tæt magisk tåge at brede sig i Eloria. Med tiden blev hele områder spærret af, af Tågen.

Nu mange mange år efter Tågens udbredelse, er der kun få, små områder tilbage, hvor der er til at leve i. I disse områder er befolkningen ikke særlig talrig, og levevilkårene er ikke de bedste.

Tågen

Tågen der omgrænser Rigerne er magisk. Den er meget tæt, og overgangen mellem et Rige og Tågen er kun få meter. I Tågen kan man intet se, ikke engang hvis man holder en hånd op foran ansigtet. Man er blind. Blændet af hvidt lys.

Man kan føle og mærke ting i Tågen, og man kan høre meget tydeligt. Alle ikke-levende, ikke-magiske genstande opløses hvis de efterlades i Tågen i mere end 24 timer.

Rejse imellem Rigerne.

Det er muligt at rejse imellem Rigerne. Det kan foregå på tre måder:

Almindelig transport

En modig person kan forsøge at gå ind i Tågen og i blinde forsøge at komme til et andet Rige. Dette er både svært og farligt, da afstandene i Tågen er store, og mulighederne for aldrig at kunne finde et andet Rige i Tågen endnu større.

Korridorer

Mellem Riger der ligger tæt op af hinanden, er der oprettet særlige korridorer i Tågen. Disse består af magiske klokker, der danner en lang linje af klokkeklang og bimlen. På den måde kan man komme fra et Rige til et andet ved at følge klokkeklangen i Tågen.

Magi

Visse troldmænd og præster kan teleportere sig fra et Rige til et andet. Der findes også magiske genstande, der giver samme effekt. Der findes endda portaler der er oprettet imellem Rigerne.

2. De dødes Plan

Her forsvinder alle (både gode og onde) sjæle hen når deres krop dør. Efter et stykke tid begynder sjælen at gå i opløsning og forvandler sig langsomt til Mana, magisk kraft. Når sjælen er gået i fuldstændig opløsning driver manaen væk, og fordeler sig mellem planerne.

Døde personer, hvis sjæl er på de dødes plan kan godt genoplives, men det bliver sværere og sværere i takt med at sjælen forsvinder. Når sjælen helt er væk, kan vedkommende aldrig mere genoplives. Læs i Regelbogen om hvad du skal gøre hvis din rolle dør.

3. Gråriget

Dette er et overgangsplan mellem de levendes rige og de dødes. Det er her spøgelserne, de udøde og dæmonerne holder til. Dette plan blev skabt af verdenens gamle troldmænd, for at holde ondskaben spærret inde. Det er her de folk der bliver rituelt ofret ender. Folk der havner her mister straks deres sjæl og bliver en Skyggesjæl. Det er ikke muligt at genoplive en Skyggesjæl når den havner her, men den er dømt til en evighed i rædsler og pinsler. Ikke sjovt!

Når en troldmand tilkalder en dæmon, er det en Skyggesjæl herfra der kommer. Troldmanden vil have normal kontrol over Skyggesjælen men hvis Sjælen ser vedkommende der rituelt ofrede den, eller var med til det, løsrives dens bånd fra troldmanden. Dæmonen vil derefter jage dens offer og brutalt dræbe vedkommende.

Da Gråriget ligger tættest på Gudernes plan har præsterne nærmere kontakt til deres gud her og er derfor mere magtfulde på dette plan, end normalt. Man da dette også er dæmonernes hjemplan er disse ekstremt magtfulde her. Så præsterne ville næppe have en chance.

Magibrugere der beskæftiger sig med ond magi, åndemaning, ofringer eller anden ond aktivitet vil på den ene eller anden måde blive mærket. Få en mærket sjæl. Spøgelser, ånder og genfærd fra Gråriget kan se disse “mærkede” personer og vil hjemsøge disse.

4. Envirôn – Gudernes Plan

Det er her alle guderne bor. Gode som onde. Gudeplanet ligger over alle de andre planer og en gud kan derved have forbindelse til alle på samme tid.
En gang i mellem tager guderne udvalgte personers sjæle og bringer dem op i deres egen verden. Guderne har en paradislignende verden hvor alle racerne lever i fred og harmoni.

Når en sjæl bringes til gudernes plan bliver den sat på en prøve for at se om den er værdig til at leve her efter døden. Dette fænomen kaldes for “Prøven”.

Efter prøven vender man tilbage til sin krop i Tågerigerne. De sjæle som guderne finder værdige vil komme hertil efter døden og leve evigt her.
Præsterne mener at man ved at tilbede guderne og følge deres bud vil have en større chance for at komme til gudernes rige efter døden og derved leve evigt.

Gudernes plan er i virkeligheden en rollespils kampagne verden ved navn Envirôn. Når ens live person er på prøve, eller på anden måde er i gudernes verden, spiller vedkommende almindeligt rollespil.

Frilunds tidslinje

Tidslinje for Frilund

(Bemærk at tidslinjen for ”Det Nye Rige” starter i Rovarien, men slutter i Frilund)

År 0: Adskillelsen

Tågen breder sig vidt omkring i Eloria, og flere og flere landområder bliver skilt fra hinanden af Tåge. I dette år bliver landområdet Moravia (Samt Frilund, Rovarien, Mintaria, Thigina og Hemdal) totalt omringet af Tåge og bliver således til “Tågeriger” Dette år bliver herefter kendt som år “0” i den Moravianske tidsregning, og herefter betegnes alle efterfølgende år med titlen “eA” som betyder “efter Adskillelsen”

År 500 FørA. Til ca. 444 e.A.

Rovarien er et rigt land. Rig på frodig natur, men især på dyrebare metaller. En klan af dværge hersker i landet, under ledelse af Than Rikos Rovark. Rovark klanen har herskede i næsten 1000 år i Rovarien og er kendt vidt og bredt for deres mange dybe miner, som de har gravet på kryds og tvært i undergrunden.

I år 444 e.A. begynder horder af orker, trolde og andre uhyggelige væsener at vælte ind over Rovarien. Dværgene kæmper imod, under forskellige skiftende ledere, men bliver til sidst udslettet.

498 eA. Rovarien ”forsvinder”

Mystiske omstændigheder gør, at Rovarien forsvinder fra landkortet. Ingen kan rejse til eller fra landet. Datidens troldmænd mener at Rovarien helt er blevet opslugt af Tågen.

År ca 900 eA. Troldmanden Skarvenius bosætter sig i Frilund.

Bygger ”Huset”

997 eA. Handlingen i ”Søslottet 5” udspiller sig i Moravia.

År 1097-1099 eA. Handlingen i ”Søslottet 1-3” udspiller sig i Moravia.

Søslottet var en række store sommerscenarier som blev spillet i 1997-1999

År 1120 eA. Handlingen i ”Søslottet 4” udspiller sig i Moravia

År 1100 eA. Druidernes storhedstid i Frilund.

I Frilund lever en druideorden som dyrker naturen i særlige væksthuse. De passer en magisk skov og formår at trække en helt særlig magi fra skoven og jorden. Druiderne er meget magtfulde.

År 1171 eA. Guldfund i Hemdal.

En gruppe omrejsende minearbejdere, primært dværge kommer til landet Hemdal, ikke langt fra Frilund og begynder at grave på må og få i ruinernes gange. Efter kort tid, støder dværgene på guld, og hurtigt spreder rygterne sig.

Dværgen Harec Hammerhånd, som er leder af graverne, ser hurtigt potentiale i de mange tilrejsende og opretter en handelsstation i ruinerne og udsteder gravetilladelser til de nytilkommende. Ydermere sørger han for at der bliver oprettet en krostue og et gæstgiveri, og således tjener han en mindre formue på både guldfundene i bjerget, samt de skyhøje priser på kroen og gæstgiveriet.

År 1171 – 1176 eA

Harec udbygger vejene til og fra Hemdal, og gør fortet til et attraktiv mellemstop for de Handelsrejsende. I 1176 udråber Harec sig officielt til Høvding / Than af Hemdal, og grundlægger således et helt nyt Kongedømme. Harec tager sig tilnavnet Gyldenhammer.

Hemdal bliver nu et anerkendt land, og en hyppigt brugt stop på rejseruten mellem Moravia, Mintaria og nu også til Frilund (Hemdal vil være et godt rige at komme fra hvis du spiller dværg eller købmand)

År 1179 eA. Den Store Troldekrig

Horder af trolde (og orker samt andet grønt kryb) strømmer ind over Hemdal, Moravia og Rovarien, men på mystisk vis ikke i Frilund. De kommer i mængder aldrig set før. Den nyudnævnte Kong Valdemar af Moravia bruger det første år af hans regeringsperiode på at føre krig mod troldene. Et blodigt år, men et stolt år i Moravias historie.

År 1204 eA. Handlingen i ”Søslottet 6” udspiller sig i Moravia

År 1210 eA. Opdagelsen af Rovarien.

Soldater fra Moravia rejser igennem Tågen og opdager ved et tilfælde Rovarien.

De rapporterer om fundet til Kong Valdemar. I år 1210 eA.Sender kongen første ekspedition til landet. Som vender tilbage med historie om store fund af jern og metaller i jorden og store naturrigdomme.

Kong Valdemar sender året efter sin første ekspedition til Rovarien for at gøre krav på riget.

I årene 1211 eA. Til 1215 eA sender kongen årligt ekspeditioner afsted til Rovarien.

Der kommer ingen, eller meget få folk tilbage, og oplysningerne er sparsomme.

1216 eA. Sommer.

I sommeren 1216 eA. udnævner Kong Valdemar den unge magtbegærlige adelsmand Grünenwald til guvernør af det nye Territorium, og bad ham om at samle en STOR styrke af soldater og kolonister.

Alle var velkommen i ekspeditionen. Troldmænd, præster, soldater, bønder, handlende, håndværkere, jægere. Som noget nyt gav kongen amnesti (benådelse) til de røvere og morder, som har siddet fængslet i Moravias fængsler, hvis blot de lod sig indrulle i Grúnenwalds ekspedition.

I sensommeren 1216 e.A. drog ekspeditionen afsted til Rovarien. Da de ankom til Rovarien fandt de at alle omkring nybyggefortet i Grønnelund var døde. Nogen (eller noget havde slået dem alle ihjel) Den NYE ekspedition genbyggede fortet og byen og slog sig talstærkt ned. Men konflikterne med de lokale indbyggere var mange. For de oprindelige beboere var ikke glade. Granitanere, stærke bjergmænd, og meget sky vildelvere gjorde livet surt for kolonien og der opstod blodige konflikter.

Under bjerget var en stor labyrint af forladte dværgeminer fyldt med hemmeligheder og landet tiltræk mange lykkejægere, røvere, lejesoldater og mystiske troldmænd. I Riget var også en bosættelse af Nordlændinge og disse ville ikke lade sig kue af kongens mænd og nægtede at anerkende Kong Valdemar som øverste myndighed. Krig var under opsejling.

1217 eA. Fredag d. 13. oktober. Druiderne i Frilund forsvinder.

De meget rige og magtfulde druider i lunden i Frilund forsvinder pludseligt. Rygter går om at flere af dem er blevet brændt levende. At et af deres magiske ritualer er gået frygteligt galt.

Andre rygter fortæller at de ikke tilbad naturen, men en uhellig afgud. Mester Skarvenius erklærer druiderne lund og skov for værende forbudt område.

1218 eA. August. Katastrofen i Rovarien.

Imidlertid nåede krigen aldrig at opstå, for i sommeren 1218 eA opstod et kæmpe jordskælv og hele landet styrtede sammen i ruiner. Store dele af befolkningen i Rovarien nåede dog at flygte. Nogle ved hjælp af magi. Andre via Nordlændingens Tågeskibe.

Alle overlevende samlede sig i et lille land Frilund. Her herskede Mester Skarvenius. Herren af Huset. Frilund var et næsten tomt land og Mester Skarvenius tilbød alle overlevende fra katastrofen i Rovarien at de måtte slå sig ned hvor de havde lyst til i hans rige.

Monstre bliver bekæmpet og Skarvenius bliver befriet.

1219. eA Fyrst Gorlach

I foråret 1219 eA rejser dæmonfyrsten Gorlach rundt i Tågerigerne. Han er sluppet ud af sit magiske fængsel. Han kommer til Frilund, da han har et horn i siden på Mester Skarvenius. Her tilkæmper han sig kontrollen over en stor stenportal til Gråriget. Han åbner stenportalen og lukker et hav af dæmoner og ånder ud og spærre efterfølgende Mester Skarvenius inde, inde i Gråriget.

Hele sommeren hærger Fyrst Gorlach og hans dæmoner, alt imens frihedskæmpere overalt i Eloria forsøger at tilbageerobre de 7 magiske nøgler som skal bruges for at genåbne portalen til Gråriget.

I september 1219 lykkede det. (Handling til overnatning 2019) Portalen bliver åbnet i Frilund. Monstre bliver bekæmpet og Skarvenius bliver befriet. (se billede)

Efterfølgende viser det sig, at ikke ALT som er undsluppet fra Gråriget er smidt tilbage igen, og spøgelser er ånder er løs i hele Frilund.

1220 eA. Nutiden.

Se den aktuelle handling til ”Det Nye Rige” på vores Facebook-side.

Se billeder fra Det Nye Rige.

Lev dig ind i en ny verden af magi og eventyr.