Riget Frilund

For en del år siden opstod stor urolighed i Tågeverdenen. Flere tågeriger kolapsede og forsvandt, mens andre landområder dukkede op af Tågens glemsel.


Nord for landet Moravia dukkede et bakkerigt højland op. Jorden var rig på metaller og mineraler, der var vildt voksende skove og frodige arealer velegnet til agerbrug.

 

Rovarien bugnede af naturrigdomme og det var Kong Valdemars riddere som fandt det først.

 

Kong Valdemar af Moravia var hurtig til at gøre krav på det nye naturrige terretorium. En ekspedition blev sendt i forvejen for at bygge hytter og en fæstning, så det nye rige kunne forsvares imod omstrjende orker og trolde. Den lille by blev døbt Frilund og fortet for Dal-fortet.

 

Dalfortet blev befæstet med en garnision af soldater, som skulle bevogte det nye rige, indtil Kong Valdemars kolonister kunne komme til landet og påbegynde en egentlig kolonisering.

 

Hvert år, i 4 år, har Kong Valdemar sendt flere folk til Rovarien. Soldater, bønder, købmænd, jægere men endnu er ingen af dem vendt tilbage til Moravia. Godt nok er Tågen meget meget farlig at rejse igennem, meeeen alligevel…

 

Kongen er nu ved at være lidt nervøs for situationen i Rovarien, og derfor beslutter han i sommeren 1216 e.A. at sende en ENDNU større ekspidition til Det Nye Rige.

 

Kongen udnævnte den unge magtbegærlige adelsmand Grünenwald til guvenør af det nye Territorium, og bad ham om at samle en stor styrke af soldater og kolonister. Alle var velkommen i ekspeditionen. Troldmænd, præster, soldater, bønder, handlende, håndværkere, jægere. Som noget nyt gav kongen amnesti (benådelse) til de røvere og morder, som har siddet fængslet i Moravias fænglser, hvis blot de lod sig indrulle i Grúnenwalds ekspedition.

 

I sensommeren 1216 e.A. stod ekspeditionen klar. Alle mand med udstyr og forsyninger er pakket. Rejsen til det Nye Rige kunne begynde.

 

Søndag d. 4. september i år 1216 e.A. trådte Guvenør Grünenwald omsider ud af Tågen, efter over en måneds rejse, og kunne besigtige deres nye land.

Men – intet havde kunne forberede dem på det syn der ventede dem.