Tågeriget Frilund

Vores eventyr om Frilund, starter slet ikke i Frilund.
Oprindelige startede vores spil i Roviaren.
Efter noget magisk uro i Tågen dukkede flere landområder op af Tågens glemsel.


Et af disse var et bakkerigt højland. Jorden var rig på metaller og mineraler, der var vildt voksende skove og frodige arealer velegnet til agerbrug.


Rovarien bugnede af naturrigdomme og det var ridderne fra Moravia som fandt det først.


Kong Valdemar af Moravia var hurtig til at gøre krav på det nye naturrige territorium. En ekspedition blev sendt i forvejen for at bygge hytter og en fæstning, så det nye rige kunne forsvares imod omstrejfende, orker og trolde. Den lille by blev døbt Grønnelund og fortet for Dal-fortet. Men de oprindelige beboere var ikke glade. Granitanere, stærke bjergmænd, og meget sky vildelvere gjorde livet surt for kolonien og der opstod blodige konflikter.


Under bjerget var en stor labyrint af forladte dværgeminer fyldt med hemmeligheder og landet tiltræk mange lykkejagere, røvere, lejesoldater og mystiske troldmænd. I Riget var også en bosættelse af Nordlændinge og disse ville ikke lade sig kue af kongens mænd og nægtede at anderkende Kong Valdemar som øverste myndighed. Krig var under opsejling.

Katastrofen i Rovarien.

Imidlertid nåede krigen aldrig at opstå, for i sommeren 1218 eA opstod et kæmpe jordskælv og hele landet styrtede sammen i ruiner. Store dele af befolkningen i Rovarien nåede dog at flygte. Nogle ved hjælp af magi. Andre via Nordlændingens Tågeskibe.

Alle overlevende samlede sig i et lille land Frilund. Her herskede Mester Skarvenius. Herren af Huset. Frilund var et næsten tomt land og Mester Skarvenius tilbød alle overlevende fra katastrofen i Rovarien at de måtte slå sig ned hvor de havde lyst til i hans rige.

Steder i Tågeriget Frilund.

Frilund er ikke et særlig stort Tågerige.  Nogle få hundrede meter på sit smalleste sted, og knapt en kilometer på langs.  I centrum af riget er et stort hvidt hus og en grøn frodig park.
Det er her Mester Skarvenius bor.  En stor del af riget er et indhegnet skovområdet. Det er Den Forbudte Skov. Her er en gennemgang af Tågeriget.

Huset

I huset bor Mester Skarvenius. Mestertroldmand og herre over Frilund.
Det er næsten altid aflåst da han meget sjældent er hjemme.
Men engang imellem, når Mesteren for en kort stund er hjemme, så slår han døren op og byder på audiens i den fine herreskabs-sal.  (Huset er i virkeligheden Frieboeshvile, en gammel fin bygning fra 1700’tallet.  Det er kun indimellem vi får lov til at spille rollespil inde i selve huset)

Kælderen under huset

I kælderen under huset er der krostue. Den er dog kun i brug hvis vejret er virkelig dårlig.
For både Mor Esmaralda og Brunhilda er glade for at lave mad over bål og udendørsservering.  Bagerst i kælderen er en række rum som bliver lejet ud til forskellige formål.
Bl.a. mødelokale, handelskammer og fangekælder.

Handelsbyen / Torvet  

Handelsbyen eller torvet er den åbne plads foran Kroen Den Sultne Takhale.
Her stiller alkymister, købmænd og håndværkere boder op og sælger deres håndværk.

Vognporten

En lille garage som tidligere har været en gammel vognport. Her holder forskellige grupperinger til. Senest ”Dragens Port” og ”Nordens Orden” har benyttet sig af dette sted.

Manabrønden

I en lavning oppe over grotten er en magisk brønd. Her hentes der ikke vand op ad, men magi.
Manabrønden er det naturlige tilholdsted for Magiens Hånd.

Grotten

En gammel stengrotte siges engang at have været indgangen til en underjordisk tunnel.
Nu er den tilholdsted for Orcus-klanen, som er en klan af blodtørstige orker og gobliner.
Kun to veje føre ind og ud til grotten, så den er nærmest umulig at indtage og nem at bevogte.

Pavillonen

Midt i parken er en lille rød pavillon. Det er hjemsted for Androkolos-kirken. Her kan du altid søge helbredelse og healing.
Kirken står for Fred & Frihed men er samtidig også Frilunds stærkeste militærmagt men en stor orden af Tempelriddere.

Livstræet

Det mest dominerende i hele parken er nok Livstræet. Elsket og bevogtet af Skovens Folk.
Dette gigantiske træ er årtusinder gammelt, og indeholder alle døde elveres sjæle.
Der er kendt, at når en elver dør, så forsvinder deres sjæl hverken til De Dødes Plan, eller til Gråriget, men forenes med Livstræet og millioner af andre uddødelige elversjæle. Elvernes livstræ er magisk beskyttet og det allermest hellige for alle elverne i Frilund.

Den Forbudte Skov.

En stor del af Frilunds skov, ned imod søeen, er indhegnet og under magisk beskyttelse.
Det er den Forbudte Skov.  Hvad præcis der er inde i denne tætte mystiske skov ved ingen (måske ingen andre end Skarvenius)  Men skoven er spærret af og det er strengt forbudt at gå derind.
Af forskellige off-game grunde må vi desværre ikke spille rollespil i denne skov.

Druidernes gamle område

Bag den store indhegning er også druidernes gamle område.  For hundrede år siden levede en stor orden af druider i Frilund.  De dyrkede naturen (bl.a. også i den forbudte skov) og lavede ritualer og eksperimenter og havde en stor langhal som de boede og arbejdede i. Hvad der blev af druiderne ved ingen. Men det er sikkert og vist at de var involveret i noget hemmeligt og meget farligt.
Deres gamle område er spærret af og det er strengt forbudt at gå derind.
Af forskellige off-game grunde må vi heller ikke spillet i det gamle nedlagte gartneri, men planen er at det skal åbnes op til rollespil engang i fremtiden.

Højen – Tarini-kirken

På den anden side af huset, modsat parken, Livstræet og Grotten der ligger højen.
En stor bakke (bjerg) med en flad top.  På toppen er en gammel mystisk bygning som er aflåst og som ingen kender noget til. Det er dog tydeligt at bygningen er magisk.
Opad bygningen har Tarini-kirken bygget deres Tempel til Mørkets Dronning.
Denne uhellige jord kan kun betrædes af Tarini-tro tilhængere og deres allierede.
Andre har svært ved bare at nærme sig dette uhellige område.

Ritualhøjen

Et stykke fra højen med Tarini-kirken ligge endnu en stor høj.
Denne høj har også en rund flad top og det er tydeligt at se at denne høj tidligere har været brugt til at afvikle magiske ritualer på.  Deraf tilnavnet: Ritual Højen.

Den store park

I den fjerneste ende af Frilund ligger en meget stor åben park. Nærmest som en slette.
Her er der rig mulighed for at have marker med agerbrug og vindyrkning.
Endnu har ingen dog taget denne jord i brug.

Handelsvejen

En stor bred vej som fører forbi de 2 høje (Højen og Ritualhøjen)  Dette er den primær vej ind og ud af Frilund. Handelsvejen fører igennem nogle store tunneler udhugget i klipper (tunnelen under jernbanen og mortorvejen) og ned til og langs med søen

Søen

Søen i Frilund er ikke som normale søer.  Kun meget lidt af den er synlig fra land.
Resten af søen er enten skjult bag den Forbudte Skov, eller hengemt i Tågen.
Tågens grænse går nemlig kun få meter ude i søens vand, så ingen ved rigtig hvor langt søen strækker sig.

Den Hemmelige Sti

I den sydlige del af Frilund ligger den hemmelig sti.  Præcis hvor den er og hvor lang den er, er… ja hemmeligt. Stien fører ud af Frilund imod syd. Meget få bruger dog denne ukendte sti.
Der går dog rygter om at der både er flere landområder (godt gemt bag Tågen og træer) samt et kanal-system og en sø langs med den hemmelige sti. Men kun få ved om det er sandt.