Eventyrverden Eloria

Læs mere om Eloria og reglerne omkring rollespillet på eloria.dk

Rovarien er blot ét af mange steder i en stor magisk verden der hedder Eloria. Elorias riger er delt af en magisk tåge. Der findes mange forskellige tågeriger i Eloria. Alle er de lidt forskellige fra hinanden.

Nogle af de Tågeriger, som er beskrevet på eloria.dk er ganske fiktive, og bruges kun i folks baggrundshistorier og baggrundsmateriale til roller. Andre Tågeriger er steder hvor der også bliver spillet liverollespil.

Den magiske Tåge

Tågen er noget som alle i Eloria kender til. Den har eksisteret i tusinder af år. Selv de ældste elvere kan ikke huske tiden før Tågen.


Tågen er uigennemsigtig og meget svær at rejse igennem. Kun på særlige magiske stier kan man gå igennem tågen. Eller ved at have en guide som på magisk vis kan se igennem Tågen.


Eloria er en rollespils-verden, der blev udviklet i foråret ´97 til Søslottet I. Selv om den har været brugt til liverollespil siden 1997 er Eloria stadig ung og mangelfuld. Derfor er den åben for idéer og indlæg fra andre liverollespillere.

En fantasyverden med et tvist

Eloria er en klassisk fantasyverden, men med en del anderledes ting.

  • For det første er verdenen delt op i mange små riger af en altødelæggende Tåge.
  • Menneskene er den mest udbredte race i rigerne, og derfor den der spilles mest.
  • Orker, og trolde findes, men er ikke en særlig udbrede. De er sagnvæsener der lever i skoven og som frygtes af alle andre racer.
  • Fabeldyr er der mange af, og mange af disse har magiske evner, der enten er til gavn eller skade for menneskene. Ens for dem er dog, at alle fabeldyr frygtes og respekteres af menneskene.

Verdenen som spillet forgår i, består af mange små Riger, de såkaldte Tågeriger, der hver i sig selv er et spilområde. Ethvert område der er til at spille liverollespil i, vil i realiteten kunne bruges som spillested og vil kunne udgøre et Rige. På lang sigt er håbet at opbygge en vidt udbredt spilverden, der har mange individuelle særpræg.

Det mest brugte tågerige til dato er Mintaria – som geografisk ligger i Radiomarken ved Bagsværd sø. Mintaria blev brugt til GERF kampagnen, i perioden 2004 – august 2010. GERF kampagnen spiller d. 1. lørdag i hver måned.

Andre Tågeriger

  • Rudersdal (Birkerød) Bliver brugt til Rudersdal-kampagnen.
  • Taarnrigerne (Parken ved Gemmas Allé) Brugt til Taarnkrigssagen.
  • Hemdal (Garderhøj Fortet) Brugt til Rokada-kampagnen.
  • Fortlund (Bagsværd Fort) Brugt til Kampen om Hundehuset
  • Det Monheimske Rige (Askeby på Møn) Bliver brugt til Damsborg kampagnen.
  • Hassellund. (Nordskoven i Haslev) Bliver brugt til Forest Wizard

De fire planer

Eloria er bygget op af fire planer: Eloria (Tågerigerne), De dødes Plan, Gråriget, Envirôn og Gudernes Plan.Det sker sjældent at de dødelige får mulighed for at rejse imellem nogle af planerne, men selv om folk i verdenen besøger de andre planer ved de alligevel lidt om dem.

1. Eloria – Tågerigerne

En gang for mange årtusinder siden var Eloria en hel sammenhængende verden. Befolket af en mangfoldighed af racer og dyr og andre vidunderlige individer. Så langsomt begyndte en tæt magisk tåge at brede sig i Eloria. Med tiden blev hele områder spærret af, af Tågen.


Nu mange mange år efter Tågens udbredelse, er der kun få, små områder tilbage, hvor der er til at leve i. I disse områder er befolkningen ikke særlig talrig, og levevilkårene er ikke de bedste.

Tågen

Tågen der omgrænser Rigerne er magisk. Den er meget tæt, og overgangen mellem et Rige og Tågen er kun få meter. I Tågen kan man intet se, ikke engang hvis man holder en hånd op foran ansigtet. Man er blind. Blændet af hvidt lys.


Man kan føle og mærke ting i Tågen, og man kan høre meget tydeligt. Alle ikke-levende, ikke-magiske genstande opløses hvis de efterlades i Tågen i mere end 24 timer.

Rejse imellem Rigerne.

Det er muligt at rejse imellem Rigerne. Det kan foregå på tre måder:

Almindelig transport

En modig person kan forsøge at gå ind i Tågen og i blinde forsøge at komme til et andet Rige. Dette er både svært og farligt, da afstandene i Tågen er store, og mulighederne for aldrig at kunne finde et andet Rige i Tågen endnu større.

Korridorer

Mellem Riger der ligger tæt op af hinanden, er der oprettet særlige korridorer i Tågen. Disse består af magiske klokker, der danner en lang linje af klokkeklang og bimlen. På den måde kan man komme fra et Rige til et andet ved at følge klokkeklangen i Tågen.

Magi

Visse troldmænd og præster kan teleportere sig fra et Rige til et andet. Der findes også magiske genstande, der giver samme effekt. Der findes endda portaler der er oprettet imellem Rigerne.

2. De dødes Plan

Her forsvinder alle (både gode og onde) sjæle hen når deres krop dør. Efter et stykke tid begynder sjælen at gå i opløsning og forvandler sig langsomt til Mana, magisk kraft. Når sjælen er gået i fuldstændig opløsning driver manaen væk, og fordeler sig mellem planerne.


Døde personer, hvis sjæl er på de dødes plan kan godt genoplives, men det bliver sværere og sværere i takt med at sjælen forsvinder. Når sjælen helt er væk, kan vedkommende aldrig mere genoplives. Læs i Regelbogen om hvad du skal gøre hvis din rolle dør.

3. Gråriget

Dette er et overgangsplan mellem de levendes rige og de dødes. Det er her spøgelserne, de udøde og dæmonerne holder til. Dette plan blev skabt af verdenens gamle troldmænd, for at holde ondskaben spærret inde. Det er her de folk der bliver rituelt ofret ender. Folk der havner her mister straks deres sjæl og bliver en Skyggesjæl. Det er ikke muligt at genoplive en Skyggesjæl når den havner her, men den er dømt til en evighed i rædsler og pinsler. Ikke sjovt!


Når en troldmand tilkalder en dæmon, er det en Skyggesjæl herfra der kommer. Troldmanden vil have normal kontrol over Skyggesjælen men hvis Sjælen ser vedkommende der rituelt ofrede den, eller var med til det, løsrives dens bånd fra troldmanden. Dæmonen vil derefter jage dens offer og brutalt dræbe vedkommende.


Da Gråriget ligger tættest på Gudernes plan har præsterne nærmere kontakt til deres gud her og er derfor mere magtfulde på dette plan, end normalt. Man da dette også er dæmonernes hjemplan er disse ekstremt magtfulde her. Så præsterne ville næppe have en chance.


Magibrugere der beskæftiger sig med ond magi, åndemaning, ofringer eller anden ond aktivitet vil på den ene eller anden måde blive mærket. Få en mærket sjæl. Spøgelser, ånder og genfærd fra Gråriget kan se disse “mærkede” personer og vil hjemsøge disse.

4. Envirôn Gudernes Plan

Det er her alle guderne bor. Gode som onde. Gudeplanet ligger over alle de andre planer og en gud kan derved have forbindelse til alle på samme tid.
En gang i mellem tager guderne udvalgte personers sjæle og bringer dem op i deres egen verden. Guderne har en paradislignende verden hvor alle racerne lever i fred og harmoni.


Når en sjæl bringes til gudernes plan bliver den sat på en prøve for at se om den er værdig til at leve her efter døden. Dette fænomen kaldes for “Prøven”.


Efter prøven vender man tilbage til sin krop i Tågerigerne. De sjæle som guderne finder værdige vil komme hertil efter døden og leve evigt her.
Præsterne mener at man ved at tilbede guderne og følge deres bud vil have en større chance for at komme til gudernes rige efter døden og derved leve evigt.


Gudernes plan er i virkeligheden en rollespils kampagne verden ved navn Envirôn. Når ens live person er på prøve, eller på anden måde er i gudernes verden, spiller vedkommende almindeligt rollespil.